Butikk

I prosessen med å bygge opp «Kringsjaa fotohistoriske samlinger», kommer det inn gjenstander som allerede er representert i samlingen.

Etter en nøye vurdering velges en gjenstand til utstillingen, og dubletter legges ut til salg, både av plasshensyn men også for å finansiere nye kjøp, samt drift av samlingen.