Gyda Marie Stensrud

… var farfars eldste søster. Hun var født på Hamar 5 april i 1891 av Indiana Hansen Stensrud og Ole Nilsen Stensrud. Både Ole og Indiana hadde sine røtter på Kapp, så de var nok på Hamar bare i kortere perioder, da Ole jobbet på mjøsbåten Letvindt på den tiden.

Gyda var en skoleflink jente som oppnådde gode karakterer, men måtte som mange andre få seg en huspost for å tjene til livets opphold. Gyda blir imidlertid syk mens hun er i Kristiania og i et brev forteller hun om situasjon, og at hun skal reise tilbake foreldrenes sine til julen 1910.

Etter et lengre sykeleie hjemme på Toten dør hun kun 19 år gammel, 30 september 1910. Dette er kun 15 dager etter at sin 10 år yngre søster, Hilda Nathalie dør.

Bestefar Jens, som da har blitt 13 år gammel, mister med dette sine to eneste søsken i løpet av en 14 dagers periode.

Dette fotografiet kan dateres til ca 1905-10 og er printet på baryttpapir.

Rammen er original fra den tiden og er et kjært familieportrett for min familie.

Gyda Marie Stesrud